Conseil Régional de Midi-Pyrénées

22 Boulevard du Maréchal-Juin 31406 Toulouse Cedex 9

Tel.: +33 5 61 33 50 50

Fax: +33 5 61 33 52 66

monique.godfrey@cr-mip.fr

http://www.midipyrenees.fr/


Fecha de creación: 1982

Tipo de Organización:  Autoridad Local o Regional

Segmento:  Jóvenes , Seniors , Discapacitados , Familias